Clarifications

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ ԱՆ Առողջապահական ԾԻԳ ՊՀ
Title:
ՀՀ ԱՆ կարիքների համար ավտոտեխսպասարկման ծառայությունների գնման նպատակով հայտարարվող ՀՀ ԱՆ ԳՀԾՁԲ-2018/2 ծածկագրով գնանշման հարցում
Title (EN):
Procurement of cars technical maintenance services
Title (RU):
Закупка услуг технического обслуживания машин
CfT Id:
ՀՀ ԱՆ ԳՀԾՁԲ-2018/2
CFT Unique ID:
2018/null/2
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ԱՆ կարիքների համար ավտոտեխսպասարկման ծառայությունների գնման նպատակով հայտարարվող ՀՀ ԱՆ ԳՀԾՁԲ-2018/2 ծածկագրով գնանշման հարցում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
50111130-ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
19/01/2018 10:30
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
10/01/2018 18:29 - 14/01/2018 10:30
Tenders Opening Date:
19/01/2018 10:30
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
5
Lot Name(1)
1. Շևրոլե Նիվա ավտոմեքենայի տեխնիկական սպասարկում
Lot Name(2)
2. Նիսսան Սաննի, Նիսսան Ալթիմա և Նիսսան Սենթրա ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում
Lot Name(3)
3. Տոյոտա Քեմրի ավտոմեքենայի տեխնիկական սպասարկում
Lot Name(4)
4. Հյունդայի Սոնատա և Հյունդայի Տուքսոն ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում
Lot Name(5)
5. Սուզուկի SX4 ավտոմեքենայի տեխնիկական սպասարկում
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
10/01/2018 21:29
Date of Awarding:

1.Պարզաբանում

Description for the request

Գնումների մասին ՀՀ օրենքի համաձայն մրցույթին ներկայացվող փաստաթղթերը հետևյալներն են՝ 1) գնման ընթացակարգին մասնակցելու դիմում 2) հաստատված հայտարարություն սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր համապատասխանության մասին, 3) հաստատված հայտարարություն սույն հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանության մասին. 4) հաստատված գնային առաջարկ. 5) հայտի ապահովում: Սակայն հրավերի պահանջների մեջ ներառված է նաև ներկայացնել հավաստագիր/սերտիֆիկատ, որը ըստ օրենքի ներկայացնում է այն մասնակիցը, որը ճանաչվում է ամենացածր գնային առաջարկ ներկայացրածը: Հավելենք նաև այն, որ նման պահանջը առաջացնում է մրցակցության սահմանափակում և առաջացնում է մասնակից կազմակերպությունների համար հավելյալ ֆինանսական միջոցների կորուստ, այսինքն հարկային բեռի ավելացում: Քանի որ կազմակերպությունը կարող է չունենալ նման աշխատող, սակայն հաղթող ճանաչվելուց հետո նոր աշխատանքի վերցնի նման աշխատողի և ներկայացնի հավաստագիր:

Attachment for the request:
Clarification

Հարգելի մասնակից, Պարզաբանումը կցվում է:

Attachment for the request:
պարզաբանում 1-AN.doc