Clarifications

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Title:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/12
Title (EN):
ANNOUNCEMENT ABOUT A PRICING REQUEST Pricing request code: "HH PN NTAD-GHAPDZB-7/12"
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН Шифр запроса цен “МО РА ДМТО-ГХАПДЗБ-7/12.
CfT Id:
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/12
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/12
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
41111100-ըմպելու ջուր
33611341-վիտամիններ
15331166-վարունգ
15331139-լոլիկ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
24/01/2018 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
12/01/2018 11:23 - 19/01/2018 11:00
Tenders Opening Date:
24/01/2018 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
8
Lot Name(1)
1 Վիտամիններ (Վիտամին C)
Lot Name(2)
2 Ըմպելու ջուր (Խմելու ջուր 5լ.)
Lot Name(3)
3 Թարմ վարունգ, ՀՀ ՊՆ կենտրոնական պարենային բազա /Երևան/
Lot Name(4)
4 Թարմ վարունգ, Վանաձորի առանձնացված բաժանմունք /Վանաձոր/
Lot Name(5)
5 Թարմ վարունգ, Սիսիանի առանձնացված բաժին /Սիսիւան/
Lot Name(6)
6 Թարմ լոլիկ, ՀՀ ՊՆ կենտրոնական պարենային բազա /Երևան/
Lot Name(7)
7 Թարմ լոլիկ, Վանաձորի առանձնացված բաժանմունք /Վանաձոր/
Lot Name(8)
8 Թարմ լոլիկ, Սիսիանի առանձնացված բաժին /Սիսիւան/
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
12/01/2018 12:00
Date of Awarding:
26/03/2018 08:53

1.Պարզաբանում

Description for the request

ՀՀ ՊՆ կարիքների համար սննդամթերքի ձեռք բերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/12» ծածկագրով գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովին Հարգելի հանձնաժողով Սննդամթերքի՝ պարենային սպառման ապրանքների, ձեռք բերման նպատակով հայտարարված մրցույթի հրավերով, որպես մասնագիտական փորձառություն նշված է հետևյալը. նմանատիպ են համարվում Վիտամին C-ի համար սննդամթերքի, խմելու ջուրի համար ջրերի և տարբեր տեսակի ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների, իսկ վարունգի, լոլիկի համար՝ բանջարեղենի մատակարարված լինելը։ Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին կետի ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք: Այսինքն երաշխավորվում է գնումների մասնակիցների հավասարությունը գնման գործընթացում՝ բացառելով այլ անձանց համար որևէ արտոնության կամ այլ նպաստավոր պայմանների սահմանմանն ու կիրառմանը, այդ թվում խտրականության դրսևորմանը: Մեր ընկերությունը ցանկություն ունի մասնակցելու վերոնշյալ գնման գործընթացին համատեղ գործունեությամբ և ունենք մատակարարված սննդամթերքի մի շարք պայմանագրեր: Վերոգրյալից ելնելով խնդրում եմ հստակ պարզաբանել սննդամթերքի մատակարարման գնման պայմանագրերով կարող ենք մասնակցել «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/12» ծածկագրով գնանշման հարցման մրցույթի հրավերով սահմանված բոլոր ապրանքների գնման գործընթացին, ինչպես նաև սննդամթերքի մատակարարման գնման պայմանագրերը նմանատիպ կամ համանման համարվում են թե ոչ: Կանխավ շնորհակալություն

Attachment for the request:
պարզաբանում-7-12.docx
Clarification

Ի պատասխան պարզաբանման հարցմանը` կից ներկայացնում ենք հարցման պատասխանը

Attachment for the request:
Պարզաբանման պատասխան.doc