Clarifications

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Title:
ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար գլոբալ ցանցի ծառայությունների ձեռքբերում
Title (EN):
For needs of POLICE RA buy global network services
Title (RU):
Для нужд ПОЛИЦИИ РА закупка услуг по глобальной сети
CfT Id:
ՀՀ ԿԱ Ո ՀԲՄԾՁԲ-ԳԼՈԲԱԼ/2018-ՊՊԳՎ
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար գլոբալ ցանցի ծառայությունների ձեռքբերում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
32431100-գլոբալ ցանց
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
04/04/2018 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
12/03/2018 17:39 - 30/03/2018 12:00
Tenders Opening Date:
04/04/2018 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
12/03/2018 15:59
Date of Awarding:

1.Տեխնիկական բնութագիր

Description for the request

Հարգելի պատվիրատու, Ելնելով այն փաստից, որ հրավերի փաստաթղթում բացակայում է տեխնիկական բնութագիրը, խնդրում եմ պարզաբանել՝ ինչ աշխատանքներ են անհրաժեշտ կատարել տվյալ մրցույթի շրջանակներում: Կանխավ շնորհակալություն

Attachment for the request:
Clarification

Կատարվել է հրավերի փոփոխություն

Attachment for the request:

2.Անհամապատասխանություն Էլեկտրոնային կառուցվածքում

Description for the request

Հարգելի պատվիրատու, համաձայն սույն հրավերի II ՄԱՍ-ի հայտը պատրաստելու հրահանգի՝ հայտի ապահովման որևէ տեսակ չի պահանջվում, սակայն էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի էլեկտրոնային կառուցվածքի պիտանելիության չափորոշիչներ բաժնում պահանջվում է բանկային երաշխիք (հավելված 11): Խնդրում եմ պարզաբանել անհամապատասխանությունը, Կանխավ շնորհակալություն

Attachment for the request:
Clarification

Հարգելի մասնակից Հրավերում տեղի է ունեցել փոփոխություն

Attachment for the request:

3.Աշխատանքների կատարման ժամկետ

Description for the request

Հարգելի պատվիրատու, սույն հրավերի փաստաթղթում նշված է, որ պահպանվող 3075 օբյեկտներում համակարգի տվյալների հաղորդման սարքերի տեղադրման աշխատանքները պետք է ավարտվեն մինչև 2018թ.-ի փետրվարի 28-ը, սակայն մրցույթը հրապարակվել է 2018թ.-ի մարտի 12-ին: Խնդրում եմ պարզաբանել: Կանխավ շնորհակալություն

Attachment for the request:
Clarification

Հրավերում կատարվաել է փոփոխություն

Attachment for the request: