Clarifications

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ
Title:
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ ՓԲԸ կարիքների համար պլաստիկ վիրահատությունների համար նախատեսված գործիքների և պարագաներիձեռք բերում, ՍԳԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/45
Title (EN):
Acquisition of medical supplies for needs of Surb Grigor Lusavorich MC
Title (RU):
Приобретение мед. принадлежностей для нужд МЦ Сурб Григор Лусааворич
CfT Id:
ՍԳԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/45
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ ՓԲԸ կարիքների համար պլաստիկ վիրահատությունների համար նախատեսված գործիքների և պարագաներիձեռք բերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
33111490-բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր
33141100-մեկանգամյա օգտագործման ոչ քիմիական բժշկական ― հեմատոլոգիական պարագաներ
33141112-սպեղանիներ (պլաստիր)
33141121-վիրաբուժական թելեր
33141127-ներծծող հեմոստատիկ նյութեր
33141157-նշտարներ ― սայրեր
33141211-բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
17/07/2018 18:30
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
10/07/2018 11:10 - 12/07/2018 18:30
Tenders Opening Date:
17/07/2018 18:30
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
19
Lot Name(1)
[1] բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր
Lot Name(2)
[2] բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր
Lot Name(3)
[3] բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ
Lot Name(4)
[4] բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ
Lot Name(5)
[5] բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ
Lot Name(6)
[6] բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ
Lot Name(7)
[7] սպեղանիներ (պլաստիր)
Lot Name(8)
[8] սպեղանիներ (պլաստիր)
Lot Name(9)
[9] ներծծող հեմոստատիկ նյութեր
Lot Name(10)
[10] մեկանգամյա օգտագործման ոչ քիմիական բժշկական ― հեմատոլոգիական պարագաներ
Lot Name(11)
[11] վիրաբուժական թելեր
Lot Name(12)
[12] վիրաբուժական թելեր
Lot Name(13)
[13] վիրաբուժական թելեր
Lot Name(14)
[14] վիրաբուժական թելեր
Lot Name(15)
[15] վիրաբուժական թելեր
Lot Name(16)
[16] վիրաբուժական թելեր
Lot Name(17)
[17] վիրաբուժական թելեր
Lot Name(18)
[18] նշտարներ ― սայրեր
Lot Name(19)
[19] նշտարներ ― սայրեր
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
10/07/2018 11:40
Date of Awarding:

1.Պարզաբանման հարցում

Description for the request

Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից հրապարակված ՍԳԼ ԳՀԱՊՁԲ 18/45 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 11-ից 17-րդ չափաբաժիններով նշված վիրաբուժական կարանյութերի տեխնիկական բնութագրերում նշված են կոնկրետ արտադրողի առևտրային անվանումներ առանց կամ համարժեք հղման, ինչը հակասում է գործող օրենքին: Խնդրում եմ հրավերում կատարել փոփոխություն և տեխնիկական բնութագրով մանրամասն ներկայացնել գնման ենթակա ապրանքատեսակը, մասնավորապես խնդրում եմ նշել ձեռք բերման ենթակա վիրաբուժական կարանյութերի թելերի երկարությունները, ասեղների կորությունները, կարանյութերի ասեղին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև բնութագրում նշված են վիրաբուժական կարանյութերի ասեղների կատալոգային նշումներ, օր. ծակող ասեղ SH, ծակող ասեղ RB-1, ծակող ասեղ RB-2, ծակող ասեղ RB-2 և այլ , որը հնարավորություն չի տալիս ամբողջական պատկերացում կազմել ձեռք բերման ենթակա կարանյութերի վերաբերյալ:

Attachment for the request:
Clarification

Հարգելի մասնակից, հրավերում կատարել ենք փոփոխություններ: Խնդրում ենք մրցույթին մասնակցել նոր պայմաններով :

Attachment for the request:

2.ՍԳԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/45 պարզաբանում

Description for the request

ՍԳԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/45 պարզաբանում 11-17 չափաբաժինների մասով

Attachment for the request:
IMG_signed.pdf
Clarification

Հարգելի մասնակից, հրավերում արդեն կատարել ենք փոփոխություններ: Խնդրում ենք մրցույթին մասնակցել նոր փոփոխված հրավերին համապատասխան:

Attachment for the request: