Clarifications

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Title:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար լաբորատոր նյութերի և պարագաների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/20» ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ
Title (EN):
Pricing request code: HH PN NTAD-GHAPDZB-20-9/20
Title (RU):
Шифр запроса цен: МО РА ДМТО-ГХАПДЗБ-20-9/20
CfT Id:
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/20
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար լաբորատոր նյութերի և պարագաների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/20» ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
33691167-լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր
33691422-լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) փոշի կամ գրանուլներ
33691423-լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
25/11/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
10/11/2019 10:26 - 20/11/2019 11:00
Tenders Opening Date:
25/11/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
43
Lot Name(1)
[1] 1. Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Դոքսացիկլին
Lot Name(2)
[2] 2. Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Բիսեպտոլ Co-trimoxazole
Lot Name(3)
[3] 3. Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Ցեֆեպին
Lot Name(4)
[4] 4. Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Նևիգրամոն Nalidix/ Acide
Lot Name(5)
[5] 5. Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Ֆլյուկոնազոլ
Lot Name(6)
[6] 6. Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Նիստատին
Lot Name(7)
[7] 7. Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Կետոկոնազոլ
Lot Name(8)
[8] 8. Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Կլոտրիմազոլ
Lot Name(9)
[9] 9. Տրանսպորտային միջավայր նմուշառման համար Uniter կամ համարժեք, ստերիլ, տամպոնը և փորձանոթը միջավայրով
Lot Name(10)
[10] 10. Ստերիլ պոլիպրոպիլենային կոնտեյներ մեզի նմուշառման համար 150 մլ
Lot Name(11)
[11] 11. Պետրիի թասիկներ միանվագ օգտագործման
Lot Name(12)
[12] 12. SQA-v Կապիլյարների հավաքածու
Lot Name(13)
[13] 13. Quick Check Beads ստուգիչ նյութ
Lot Name(14)
[14] 14. Quick Check թեսթեր
Lot Name(15)
[15] 15. SQA-v Մաքրող հավաք
Lot Name(16)
[16] 16. SQA-v Տպիչի թուղթ
Lot Name(17)
[17] 17. Իմունոգլոբուլին E թեստ
Lot Name(18)
[18] 18. Վիտամին D թեստ
Lot Name(19)
[19] 19. Իմունոգլոբուլին E CS
Lot Name(20)
[20] 20. Վիտամին D CS
Lot Name(21)
[21] 21. Հալոգենային լամպ Cobas 400 plus-ի համար 12Վ/100Վատ
Lot Name(22)
[22] 22. Ազդանյութի ամրակալ Docking mechanism waste C1/C2/S1
Lot Name(23)
[23] 23. Docking mechanism waste
Lot Name(24)
[24] 24. LC109 զտիչ
Lot Name(25)
[25] 25. LC174 քարթրիջներ
Lot Name(26)
[26] 26. LC177 նախնական զտիչ
Lot Name(27)
[27] 27. LC180 ռևերսիոօսմոսային զտիչ
Lot Name(28)
[28] 28. LC181 CO2 զտիչ
Lot Name(29)
[29] 29. Ral StainBox սարքի ներկերի հավաքածու
Lot Name(30)
[30] 30. Գրամ ներկերի հավաքացու
Lot Name(31)
[31] 31. Ալկինիցկին միջավայր եռշաքարի փոշի
Lot Name(32)
[32] 32. Շեդլերի միջավայր փոշի
Lot Name(33)
[33] 33. Չոր սնուցող բուլիոն արգանակ
Lot Name(34)
[34] 34. Չոր սնուցող ագար
Lot Name(35)
[35] 35. Մյուլլեր- Խինտոն ագար
Lot Name(36)
[36] 36. Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Լևոֆլքսացին
Lot Name(37)
[37] 37. Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Պինիցիլին
Lot Name(38)
[38] 38. Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Աուգմետին
Lot Name(39)
[39] 39. Լայթ Սայքլեր կապիլյարներ 20 mkl
Lot Name(40)
[40] 40. Լայթ Սայքլեր կապիլյարներ 100mkl
Lot Name(41)
[41] 41. Խնամքի հավաք e 411-ի կես տարվա համար
Lot Name(42)
[42] 42. Խնամքի հավաք e 411-ի մեկ տարվա համար
Lot Name(43)
[43] 43. Ավտոմատ վարիացիոն միկրոպիպետ 0.1-2 մկլ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
11/11/2019 12:09
Date of Awarding:
24/01/2020 13:55

1.Ավտոմատ վարիացիոն միկրոպիպետ 0.1-2 մկլ

Description for the request

Հարգելի գործընկեր, ինչպես հայտնի է CE Mark ունեցող ապրանքները համապատասխանում են Եվրոմիության երկրներում բոլոր ընդունված ստանդարտներին, ինչը ըստ էության նշանակում է այդ երկրներում ազատ վաճառքի հնարավորություն առանց ապրանքի լրացուցիչ գրանցման: Ըստ ՀՀ ՊՆ-ի կողմից հայտարարված մրցույթի ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/20 պահանջվում է «Եվրամիության և /կամ ԵԱՏՄ երկրներից որևէ մեկում և /կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները) », ինչպես նաև CE Mark: Խնդրում ենք պարզաբանել 1)արդյոք CE Mark ունեցող ապրանքների համար անհրաժեշտ է նաև ներկայացնել գրանցում մատակարարման ժամանակ, 2) 43-րդ չափաբաժնով պահանջվում է Ավտոմատ վարիացիոն միկրոպիպետ 0.1-2 մկլ բաժանումը՝ 0,002 մկլ; Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝մինչև ±6,0 տոկոս; միջին ծավալի դեպքում՝ մինչև ±4,0 տոկոս; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ մինչև ±2,0 տոկոս: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ մինչև 5.0 տոկոս; միջին ծավալի դեպքում՝ մինչև 3,3 տոկոս; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ մինչև 1,5 տոկոս: Մեր կողմից առաջարկվող Ավտոմատ վարիացիոն միկրոպիպետը ունի հետևյալ ֆորմատը 0.1-2,5 մկլ բաժանումը՝ 0,01 մկլ; Ճշտությունը (սխալի տոկոսը,Inaccuracy). նվազագույն ծավալի դեպքում՝մինչև ±12,0 տոկոս; միջին ծավալի դեպքում՝ մինչև ±3,0 տոկոս; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ մինչև ±2,5 տոկոս: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը, Imprecision)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ մինչև 6.0 տոկոս; միջին ծավալի դեպքում՝ մինչև 3,0 տոկոս; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ մինչև 1,6 տոկոս: Խնդրում ենք պարզաբանել ընդունելի է արդյոք այդ շեղումը:

Attachment for the request:
Clarification

Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ Եվրոմիության երկրներից որևէ մեկում գրանցման հավաստագրի առկայությունը հավաստում է տվյալ ապրանքատեսակի կիրառման թույլտվությունը Եվրոմիության երկրներում: CE Mark հավաստագրի առկայությունը հավաստում է տվյալ ապրանքատեսակի համապատասխանությունը ԵՄ դիրեկտիվաների պահանջներին և ստանդարտներին, սակայն դա չի նշանակում, որ գրանցված է և թույլատրելի է կիրառումը ԵՄ երկրներում: ԵՄ երկրներում գրանցման համար պարտադիր պահանջ է CE Mark հավաստագրի առկայությունը: Եթե ապրանքատեսակը արտադրված է Եվրոմիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում և ունի CE Mark հավաստագիր, ապա հրավերում պահանջված երկրներից որևէ մեկում գրանցված լինելու հավաստագրի ներկայացումը ապրանքի մատակարարման ժամանակ պարտադիր չի: Ինչ վերաբերվում է երկրոդ հարցին, ապա տեղեկացնում ենք, որ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.17թ. N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի 23-րդ ենթակետը` Ձեր կողմից ներկայացված ապրանքի տեխնիկական բնութագրի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին համարժեքության համապատասխանության վերաբերյալ հարցման պարզաբանում չի տրամադրվում:

Attachment for the request: