Clarifications

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան հիմնադրամ
Title:
«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար`շենքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՊԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/25 ծածկագրով գնանշման հարցման կազմակերպման հայտարարություն և հրավե
Title (EN):
Procurement of works for needs of the YSULS after V. Brusov Foundation
Title (RU):
Приобретение работ для нужд фонд “ЕГУЯС им. В. Брюсова
CfT Id:
ԵՊԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/25
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Շինարարական աշխատանքներ 2019-2
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45461100-շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
18/11/2019 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
11/11/2019 11:43 - 13/11/2019 12:00
Tenders Opening Date:
18/11/2019 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
11/11/2019 11:53
Date of Awarding:
29/11/2019 12:00

1.Պարզաբանում

Description for the request

Բարև ձեզ, խնդրում եմ պարզաբանել այս կետի պահանջը ) շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում՝ - իր կողմից հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տաս տոկոսից: Աշխատանքների բաժինները չեն կարող արհեստականորեն միավորվել կամ առանձնացվել. - իր կողմից առաջարկվող՝ սույն հրավերին կցված նախագշային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները.9 Նաև հավելված 1.1 ի պահանջը։

Attachment for the request:
Clarification

Հարգելի մասնակից , խնդրում ենք ուսումնասիրել ՀՀ Կառավարության 2019թ. հոկտեմբերի 10-ի թիվ 1422-ն որոշումը: Իսկ հավելված 1.1-ը լրացնել նախահաշվով պահանջվող ապրանքների՝ մասնավորապես գրանիտե լվացարանի, ջրի ծորակի/սենսոր/, հախճապակյա զուգարանակոնքի ողողման կախովի բաքով ապրանքների համար

Attachment for the request: