Clarifications

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Կադաստրի կոմիտե
Title:
Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար տնտեսական միջոցների ձեռքբերում
Title (EN):
Purchase of household funds for the needs of the cadastre Committee
Title (RU):
Приобретение хозяйственных средств для нужд комитета кадастра
CfT Id:
ԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/24
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար տնտեսական միջոցների ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
33761000-զուգարանի թուղթ, ռուլոնով
39513200-թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
06/10/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
29/09/2020 15:49 - 01/10/2020 11:00
Tenders Opening Date:
06/10/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] զուգարանի թուղթ, ռուլոնով
Lot Name(2)
[2] թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
29/09/2020 16:15
Date of Awarding:

1.Չափաբաժին 1 և 2

Description for the request

Ձեր գրած տեխնիկական պայմաններով՝ 9,0սմ*10,0սմ 150 թերթ զուգարանի թղթի երկարությունը ստացվում է 15մ, բայց գրված է նաև 20մ երկարություն։ Խնդրում եմ պարզաբանել ինչ երկարության թուղթ եք դուք ուզում։ Անձեռոցիկի տուփերի չափը նշված չէ 200 հատանոց տարբեր չափերի անձեռոցիկի տուփեր կան։ խնդրում եմ նշեք կոնկրետ չափեր։

Attachment for the request:
Clarification

Պարզաբանում N 1 Զուգարանի թուղթը պետք է լինի եռաշերտ, առնվազն 24մ երկարությամբ Պարզաբանում N 2 Անձեռոցիկի չափը՝ երկարությունը առնվազն 20 սմ, լայնությունը առնվազն՝ 10.5 սմ

Attachment for the request:
Hraveri parzabanman masin haytararutyun.doc