Clarifications

There are no Clarifications made

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ
Title:
Վ․Ա․ ՖԱՆԱՐՋՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ 2021Թ․ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ՈւԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/15
Title (EN):
medical equipment, tools and accessories
Title (RU):
медицинское оборудование, инструменты и аксессуары
CfT Id:
ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/15
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
32351230-ռենտգեն նկարների ժապավեններ
33111200-ջերմության գրանցման սարքեր
33121180-արյան ճնշման չափման սարք (տոնոմետր)
33141100-մեկանգամյա օգտագործման ոչ քիմիական բժշկական ― հեմատոլոգիական պարագաներ
33141111-կպչուն սպեղանիներ
33141114-բժշկական թանզիֆ (մարլյա)
33141115-բժշկական բամբակ
33141130-Տարա անալիզի համար ոչ ստերիլ 100 մլ
33141131-Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ)
33141136-կաթետերներ
33141138-կանյուլա
33141142-ներարկիչներ
33141144-բժշկական ասեղներ
33141145-անզգայացման ասեղներ
33141158-վիրաբուժական ձեռնոցներ
33141173-մեզի տոպրակներ
33141182-վիրափողեր (դրենաժներ)
33141183-զոնդեր
33141211-բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ
33141212-բժշկական այլ նյութեր
33141300- երակային համակարգի, արյան փորձանմուշների վերցման սարքեր
33151220-թթվածնային դիմակ
33171200-անզգայացման դիմակ
33191260-արյան փոխներարկման շտատիվներ
33191490-ներարկման պոմպեր
33711490-պահպանակներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
12/11/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
05/11/2020 21:45 - 07/11/2020 10:00
Tenders Opening Date:
12/11/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
134
Lot Name(1)
[1] Ողնուղեղային անզգայացման ասեղ 25G- սպինալ ուղղորդիչով
Lot Name(2)
[2] Ողնուղեղային անզգայացման ասեղ 26G- սպինալ ուղղորդիչով
Lot Name(3)
[3] Ողնուղեղային անզգայացման ասեղ 22G- սպինալ ուղղորդիչով
Lot Name(4)
[4] Արտածծիչի խողովակ յանքաուերով, ծայրադիրով .
Lot Name(5)
[5] Բախիլ
Lot Name(6)
[6] բժշկական բամբակ
Lot Name(7)
[7] Բժշկական գլխարկ
Lot Name(8)
[8] Բժշկական գլխարկ
Lot Name(9)
[9] Բինտ
Lot Name(10)
[10] Գվեդելի օդամղիչ N 5
Lot Name(11)
[11] Գվեդելի օդամղիչ N 6
Lot Name(12)
[12] անզգայացման դիմակ
Lot Name(13)
[13] Թթվածնի միջին կոնցետրացիայի դիմակ մեծերի համար
Lot Name(14)
[14] Թթվածնի խոնավացուցիչ
Lot Name(15)
[15] Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ)
Lot Name(16)
[16] Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ)
Lot Name(17)
[17] Բժշկական Խալաթ
Lot Name(18)
[18] Դրենաժի խողովակ
Lot Name(19)
[19] Դրենաժի խողովակ
Lot Name(20)
[20] Դրենաժի խողովակ
Lot Name(21)
[21] Դրենաժի խողովակ
Lot Name(22)
[22] Դրենաժի խողովակ
Lot Name(23)
[23] Դրենաժի խողովակ
Lot Name(24)
[24] Դրենաժի խողովակ
Lot Name(25)
[25] Ասպիրացիոն կատետր
Lot Name(26)
[26] Ասպիրացիոն կատետր
Lot Name(27)
[27] Քթային կանյուլաներ լայնացվող ատամիկներով
Lot Name(28)
[28] կաթետերներ
Lot Name(29)
[29] Հոգնայի ծայրադիր մեծահասակի
Lot Name(30)
[30] վիրաբուժական ձեռնոցներ
Lot Name(31)
[31] վիրաբուժական ձեռնոցներ
Lot Name(32)
[32] վիրաբուժական ձեռնոցներ
Lot Name(33)
[33] վիրաբուժական ձեռնոցներ
Lot Name(34)
[34] վիրաբուժական ձեռնոցներ
Lot Name(35)
[35] ձեռնոցներ բժշկան ոչ ստերիլ
Lot Name(36)
[36] ձեռնոցներ բժշկան ոչ ստերիլ
Lot Name(37)
[37] ձեռնոցներ բժշկան ոչ ստերիլ
Lot Name(38)
[38] ձեռնոցներ բժշկան ոչ ստերիլ
Lot Name(39)
[39] բժշկական թանզիֆ (մարլյա)
Lot Name(40)
[40] Տարա անալիզի համար ոչ ստերիլ
Lot Name(41)
[41] ներարկիչներ
Lot Name(42)
[42] ներարկիչներ
Lot Name(43)
[43] ներարկիչներ
Lot Name(44)
[44] ներարկիչներ
Lot Name(45)
[45] ներարկիչներ
Lot Name(46)
[46] ներարկիչներ
Lot Name(47)
[47] ներարկիչներ
Lot Name(48)
[48] Պերֆուզորի երկարացուցիչ
Lot Name(49)
[49] ջերմաչափ
Lot Name(50)
[50] Բժշկական սավան
Lot Name(51)
[51] էնտերալ սնուցման համակարգ
Lot Name(52)
[52] Ինֆուզիոն համակարգ
Lot Name(53)
[53] Ինֆուզիոն համակարգ դոզատորով
Lot Name(54)
[54] Ինֆուզիոն համակարգ ֆիլտրով
Lot Name(55)
[55] կպչուն սպեղանիներ
Lot Name(56)
[56] մեզի տոպրակներ
Lot Name(57)
[57] բժշկական ասեղներ
Lot Name(58)
[58] բժշկական ասեղներ
Lot Name(59)
[59] Պուլսօքսիմետր
Lot Name(60)
[60] արյան փոխներարկման շտատիվներ
Lot Name(61)
[61] Թաց արտածծման համար ունիվերսալ միախոռոչ պլևրալ հեղուկի կուտակիչ տարա, պլևրևակ
Lot Name(62)
[62] Թորակալ դրենաժ-
Lot Name(63)
[63] Թորակալ դրենաժ-
Lot Name(64)
[64] Թորակալ դրենաժ-
Lot Name(65)
[65] Թորակալ դրենաժ-
Lot Name(66)
[66] Մեծահասակների արհեստական շնչառման պարկ (ամբու)
Lot Name(67)
[67] պահպանակներ
Lot Name(68)
[68] շիշ
Lot Name(69)
[69] ռետինե խցաններ
Lot Name(70)
[70] ԷՍԳ - ի էլեկտրոդ
Lot Name(71)
[71] ռենտգեն նկարների ժապավեններ
Lot Name(72)
[72] ռենտգեն նկարների ժապավեններ
Lot Name(73)
[73] ռենտգեն նկարների ժապավեններ
Lot Name(74)
[74] ռենտգեն նկարների ժապավեններ
Lot Name(75)
[75] ռենտգեն նկարների ժապավեններ
Lot Name(76)
[76] ռենտգեն նկարների ժապավեններ
Lot Name(77)
[77] ռենտգեն նկարների ժապավեններ
Lot Name(78)
[78] Տեսատպիչի թուղթ
Lot Name(79)
[79] բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ
Lot Name(80)
[80] բժշկական ասեղներ
Lot Name(81)
[81] Միջմաշկային երիկամային խողովակ 10Fr
Lot Name(82)
[82] Էնդոտրախեալ խողովակ
Lot Name(83)
[83] Էնդոտրախեալ խողովակ
Lot Name(84)
[84] Էնդոտրախեալ խողովակ
Lot Name(85)
[85] Էնդոտրախեալ խողովակ
Lot Name(86)
[86] Էնդոտրախեալ խողովակ
Lot Name(87)
[87] Պուլսոքսիմետրիայի սենսոր տվիչ Biocare Հիվանդի մոնիտորի համար
Lot Name(88)
[88] Պուլսոքսիմետր ARI-800M հիվանդի մոնիտորի համար
Lot Name(89)
[89] Պուլսոքսիմետրիայի սենսոր տվիչ SD-9000C Հիվանդի մոնիտորի համար
Lot Name(90)
[90] Շարժական փեղկամիջնորդ
Lot Name(91)
[91] Արտածծող կատետր
Lot Name(92)
[92] Արտածծող կատետր
Lot Name(93)
[93] Արտածծող կատետր
Lot Name(94)
[94] Արտածծող կատետր
Lot Name(95)
[95] Էնդոտրախեալ խողովակ
Lot Name(96)
[96] Հավաքածու էպիդուրալ անզգայացման G18 Ֆիլտրով
Lot Name(97)
[97] Էնդոտրախեալ խողովակ
Lot Name(98)
[98] Էնդոտրախեալ խողովակ
Lot Name(99)
[99] Էնդոտրախեալ խողովակ
Lot Name(100)
[100] Վակուումային ավտոմատ պոմպ փորձանոթի համար
Lot Name(101)
[101] Մոնիտորի տոնոմետրի մանժետ
Lot Name(102)
[102] Մեխանիկական տոնոմետրի մանժետ
Lot Name(103)
[103] զոնդեր
Lot Name(104)
[104] զոնդեր
Lot Name(105)
[105] զոնդեր
Lot Name(106)
[106] Էնդոտրախեալ խողովակ
Lot Name(107)
[107] Նազոտրախեալ ինտուբացիոն խողովակ մանժետով N 7
Lot Name(108)
[108] Տրախեոստոմիկ խողովակ
Lot Name(109)
[109] Տրախեոստոմիկ խողովակ
Lot Name(110)
[110] Տրախեոստոմիկ խողովակ
Lot Name(111)
[111] Տրախեոստոմիկ խողովակ
Lot Name(112)
[112] ռեգիոնար անզգայացման ասեղ
Lot Name(113)
[113] ռեգիոնար անզգայացման ասեղ
Lot Name(114)
[114] ռեգիոնար անզգայացման ասեղ
Lot Name(115)
[115] Հեմոստատիկ սպունգ
Lot Name(116)
[116] հյուսվածքների ֆիքսման կարիչ
Lot Name(117)
[117] մոմլաթ
Lot Name(118)
[118] ուկաելի սկոբա
Lot Name(119)
[119] Մետաղական թմբուկ (բիքս)
Lot Name(120)
[120] Գաստրոսկոպիկ բիոպսիայի աքցան
Lot Name(121)
[121] էնդոսկոպի հեմոստատիկ կլիպս EndoStars (կամ համարժեք)
Lot Name(122)
[122] Շարային կարող սարքի կասետ
Lot Name(123)
[123] Շարային կարող սարքի կասետ
Lot Name(124)
[124] սավան ներծծող,մեկանգամյա օգտագործման
Lot Name(125)
[125] ուղեցույցային ասեղ
Lot Name(126)
[126] Պրոլենային ցանց
Lot Name(127)
[127] Պրոլենային ցանց
Lot Name(128)
[128] գիշերանոթ
Lot Name(129)
[129] Բադիկ միզելու համար
Lot Name(130)
[130] Վենտրիկուլոդրենաժ
Lot Name(131)
[131] Վենտրիկուլոդրենաժ
Lot Name(132)
[132] Վենտրիկուլոդրենաժ
Lot Name(133)
[133] Լիգացիոն կլիպսներ (L)
Lot Name(134)
[134] կլիպատոր բժշկական
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
05/11/2020 22:26
Date of Awarding: