Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/74 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ` Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
The announcement and invitation on the open tender of Providing services (procedure code EQ- BMTsDzB-18/74) for needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Обьявление об открытой конкурсе под кодом EQ- BMTsDzB-18/74 по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/74
CFT Unique ID:
2018/null/8
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ` Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
05/03/2018 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
11/01/2018 15:32 - 28/02/2018 10:00
Tenders Opening Date:
05/03/2018 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
8
Lot Name(1)
1. Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Գայի 45 շենքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(2)
2. Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Լվովյան 19շ. 1-ին մուտքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(3)
3. Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Գայի 19շ. 2-րդ վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(4)
4. Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Գայի 22 շենքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(5)
5. Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Բ. Մուրադյան 3շ. 3-րդ մուտքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(6)
6. Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Ջրվեժ Բանավան 42 շենքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(7)
7. Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Նանսենի 17շ. 2-րդ մուտքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(8)
8. Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Մառի նրբ. 6 շենքի բեռնատար վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
11/01/2018 16:23
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Hayt. RUS.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_2959988_1.xml N/A EN