Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Title:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հանդերձանքի ձեռքբերում ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/25
Title (EN):
HH PN NTAD-BMAPZB-7/25
Title (RU):
МО РА ДМТО-БМАПДЗБ-7/25
CfT Id:
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/25
CFT Unique ID:
2018/null/7
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հանդերձանքի ձեռքբերում ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/25
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
18331200-վերնաշապիկներ
18331200-վերնաշապիկներ
18331200-վերնաշապիկներ
18331200-վերնաշապիկներ
18331200-վերնաշապիկներ
18331200-վերնաշապիկներ
18331200-վերնաշապիկներ
18331200-վերնաշապիկներ
18331200-վերնաշապիկներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
23/02/2018 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
12/01/2018 10:09 - 18/02/2018 10:00
Tenders Opening Date:
23/02/2018 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
9
Lot Name(1)
1 Վերնաշապիկ` երկարաթև,դեղնականաչավուն
Lot Name(2)
2 Վերնաշապիկ` երկարաթև դեղնականաչավուն, կանացի
Lot Name(3)
3 Վերնաշապիկ` կարճաթև դեղնականաչավուն
Lot Name(4)
4 Վերնաշապիկ` կարճաթև դեղնականաչավուն, կանացի
Lot Name(5)
5 Վերնաշապիկ` երկարաթև, սպիտակ
Lot Name(6)
6 Վերնաշապիկ` երկարաթև սև գույնի ՌՈ
Lot Name(7)
7 Վերնաշապիկ` կարճաթև սև գույնի ՌՈ
Lot Name(8)
8 Վերնաշապիկ` երկարաթև, սպիտակ ՌՈ
Lot Name(9)
9 Վերնաշապիկ` կարճաթև, սպիտակ ՌՈ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
12/01/2018 10:30
Date of Awarding:
11/05/2018 17:11

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Announcement About an open tender Open tender code: "HH PN NTAD-BMAPZB-7/25" Հրավեր ԲՄԱՊՁԲ 7-25.doc About an open tender Open tender code: "HH PN NTAD-BMAPZB-7/25" EN
N/A Объявление Об открытом конкурсе Шифр открытого конкурса “МО РА ДМТО-БМАПДЗБ-7/25 Հրավեր ԲՄԱՊՁԲ 7-25.doc Объявление Об открытом конкурсе Шифр открытого конкурса “МО РА ДМТО-БМАПДЗБ-7/25 RU
N/A ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հանդերձանքի ձեռքբերում ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/25 Հրավեր ԲՄԱՊՁԲ 7-25.doc ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հանդերձանքի ձեռքբերում ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/25 HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_2961364_1.xml N/A EN