Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕՐԹՈՊԵԴԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
Title:
դեղորաք և պատվաստանյութեր 2018 /մեկ անձ հրատապ/
Title (EN):
medications and vaccines 2018 / one person, urgent /
Title (RU):
лекарства и вакцины 2018 / один человек, срочно /
CfT Id:
ՎՕԳԿ-ՀՄԱ-2018/1
CFT Unique ID:
2018/null/1
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
դեղորաք և պատվաստանյութեր 2018 /մեկ անձ հրատապ/
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Single Source
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
33661116-լիդոկային c01bb01, c05ad01, d04ab01, n01bb02, r02ad02, s01ha07, s02da01
33661115-բուպիվակային n01bb01
33661170-Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) N01BA02
33691136-նատրիումի քլորիդ a12ca01, b05cb01, b05xa03
33691176-այլ դեղորայք
24321620-կալցիումի քլորիդ
33631380-տոլպերիզոնի հիդրոքլորիդ M03BX04
33661112-պրոպոֆոլ n01ax10
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
15/01/2018 17:00
Deadline for dispatching invitations:
Tenders Opening Date:
15/01/2018 17:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
8
Lot Name(1)
1. կալցիումի քլորիդ 10% 5.0
Lot Name(2)
2. Նատրիումի քլորիդ 0.9 % 1.0
Lot Name(3)
3. Բուպիվակային 0.5 % 10.0
Lot Name(4)
4. Դիպրիվան- պրոպոֆոլ
Lot Name(5)
5. Պիրոքսիկամ 20մլ
Lot Name(6)
6. Լիդոկային 2% 2.0
Lot Name(7)
նովոկային 0.5% 5.0
Lot Name(8)
Միդոկալմ 150 մլ տոլպերիզոնի հիդրոքլորիդ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
12/01/2018 15:05
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A medications and vaccines 2018 / one person urgent / minchev_HMA-apranq_E.doc medications and vaccines 2018 / one person urgent / EN
N/A лекарства и вакцины 2018 / один человек, срочно / minchev_HMA-apranq_E.doc лекарства и вакцины 2018 / один человек, срочно / RU
N/A դեղորաք և պատվաստանյութեր 2018 /մեկ անձ հրատապ/ minchev_HMA-apranq_E.doc դեղորաք և պատվաստանյութեր 2018 /մեկ անձ հրատապ/ HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_2963456_1.xml N/A EN