Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Title:
ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար հիգիենիկ նյութերի ձեռքբերում
Title (EN):
For needs of POLICE RA buy hygienic materials
Title (RU):
Для нужд ПОЛИЦИИ РА закупка гигиенических средств
CfT Id:
ՀՀ ԿԱ Ո ԳՀԱՊՁԲ-2018-ՀՆ-14
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար հիգիենիկ նյութերի ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
39831100-լվացող նյութեր
39836000-ավել, սովորական
39831240-մաքրող նյութեր
39831241-օճառ, ձեռքի
39831273-հատակի մաքրման նյութեր
39831242-լվացքի փոշի ձեռքով լվանալու համար
39831100-լվացող նյութեր
39831243-լվացքի փոշի ավտոմատ
39835000-հատակ մաքրելու ձող, պլաստմասե, փայտյա
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
21/02/2018 11:30
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
13/02/2018 15:24 - 16/02/2018 11:30
Tenders Opening Date:
21/02/2018 11:30
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
9
Lot Name(1)
1.օճառ, ձեռքի
Lot Name(2)
2.լվացող նյութեր
Lot Name(3)
3.լվացող նյութեր
Lot Name(4)
4.լվացքի փոշի ձեռքով լվանալու համար
Lot Name(5)
5.լվացքի փոշի ավտոմատ
Lot Name(6)
6.մաքրող նյութեր
Lot Name(7)
7.ավել, սովորական
Lot Name(8)
8.հատակի մաքրման նյութեր
Lot Name(9)
9.հատակ մաքրելու ձող, պլաստմասե, փայտյա
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
13/02/2018 16:58
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A For needs of POLICE RA buy hygienic materials Անգլ.docx For needs of POLICE RA buy hygienic materials EN
N/A Для нужд ПОЛИЦИИ РА закупка гигиенических средств Ռուսերեն.docx Для нужд ПОЛИЦИИ РА закупка гигиенических средств RU
N/A ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար հիգիենիկ նյութերի ձեռքբերում Hraver 1.docx ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար հիգիենիկ նյութերի ձեռքբերում HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3168523_1.xml N/A EN