Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ ԿԵ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին
Title:
«ՀՀ ԳՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ» ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ և ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Title (EN):
State Service for Food Safety of the Ministry of Agriculture of RA's announcement on request for quotation for printing works
Title (RU):
Государственная служба безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства РА ОБЪЯБЛЯЕТ О Запросе Котировки о выполнении работ по печатьи
CfT Id:
ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-ԳՀԱՇՁԲ-18/1
CFT Unique ID:
2018/null/8
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
«ՀՀ ԳՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ» ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ և ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
22451180-պատվերով տպագրվող նյութեր
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
20/02/2018 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
13/02/2018 17:31 - 15/02/2018 11:00
Tenders Opening Date:
20/02/2018 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
6
Lot Name(1)
Տպագրական աշխատանքներ-1
Lot Name(2)
Տպագրական աշխատանքներ-2
Lot Name(3)
Տպագրական աշխատանքներ-3
Lot Name(4)
Տպագրական աշխատանքներ-4
Lot Name(5)
Տպագրական աշխատանքներ-5
Lot Name(6)
Տպագրական աշխատանքներ-6
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
13/02/2018 17:54
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A State Service for Food Safety of the Ministry of Agriculture of RA's announcement on request for quotation for printing works GH-tpagr.ashxatanq-2018-1.doc State Service for Food Safety of the Ministry of Agriculture of RA's announcement on request for quotation for printing works EN
N/A Государственная служба безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства РА ОБЪЯБЛЯЕТ О Запросе Котировки о выполнении работ по печатьи GH-tpagr.ashxatanq-2018-1.doc Государственная служба безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства РА ОБЪЯБЛЯЕТ О Запросе Котировки о выполнении работ по печатьи RU
N/A ՀՀ ԳՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ և ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ GH-tpagr.ashxatanq-2018-1.doc ՀՀ ԳՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ և ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ HY
1 պայմանագիր կնքելու որոշում աշխատանք 2018-1 տպագրական.rar պայմանագիր կնքելու որոշում HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3171022_1.xml N/A EN