Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Title:
«Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամi աշխատակիցների բժշկական ապահովագրության ծառայությունների գնում
Title (EN):
Procurement of the medical insurance
Title (RU):
закупка услуг по медицинской страховке
CfT Id:
ՀՊՄՀ-ԲՄԾՁԲ-18/1
CFT Unique ID:
2018/null/5
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
բժշկական ապահովագրության ծառայություններ
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
66511120-առողջության ապահովագրման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
21/05/2018 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
06/03/2018 13:32 - 16/05/2018 11:00
Tenders Opening Date:
21/05/2018 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
06/03/2018 16:47
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Eng Engl 18-1.doc EN
N/A Rus Rus 18-1.doc RU
N/A Հրավեր aroxjutyan apahovagrutyun.doc HY
2 Հրավեր փոփոխված aroxjutyan apahovagrutyun popoxvac verjin.doc HY
1 Հրավերի փոփոխություն aroxjutyan apahovagrutyun popoxvac.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3337869_1.xml N/A EN