Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ
Title:
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ ՓԲԸ-ի կարիքների համար սրտի վիրահատության գործունեության համար բժշկական սարքավորումների ձեռք բերում, ՍԳԼ-ՀԲՄԱՊՁԲ-18/22
Title (EN):
Acquisition of medical devices for needs of Surb Grigor Lusavorich MC
Title (RU):
Приобретение мед. аппарат. для нужд МЦ Сурб Григор Лусааворич
CfT Id:
ՍԳԼ-ՀԲՄԱՊՁԲ-18/22
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ ՓԲԸ-ի կարիքների համար սրտի վիրահատության գործունեության համար բժշկական սարքավորումների ձեռք բերում:
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
33181260-սրտի վիրահատության սարքեր
33181260-սրտի վիրահատության սարքեր
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
21/03/2018 19:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
06/03/2018 18:12 - 16/03/2018 19:00
Tenders Opening Date:
21/03/2018 19:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
սրտի վիրահատության սարքեր
Lot Name(2)
սրտի վիրահատության սարքեր
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
06/03/2018 18:36
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Announcement announcement.docx EN
N/A Обьявление обьявление.docx RU
N/A Հրավեր ՍԳԼ-ՀԲՄԱՊՁԲ-18-22.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3342788_1.xml N/A EN