Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ
Title:
Վ․ Ա․ ՖԱՆԱՐՋՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԴԵՂՈՐԱՅՔԻՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/43
Title (EN):
NOTICE ON OPEN TENDER UAK-BMAPDzB-18/43
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ UAK-BMAPDzB-18/43
CfT Id:
ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/43
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Վ․ Ա․ ՖԱՆԱՐՋՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԴԵՂՈՐԱՅՔԻՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/43
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
33651230-դօքսոռուբիցին l01db01
33651242-դոցետաքսել l01cd02
33651243-պակլիտաքսել l01cd01
33651246-իրինոտեկան l01xx19
33691176-այլ դեղորայք
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
26/07/2018 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
14/06/2018 12:59 - 21/07/2018 11:00
Tenders Opening Date:
26/07/2018 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
6
Lot Name(1)
[1] 1. դօքսոռուբիցին (դօքսոռուբիցինի հիդրոքլորիդ)
Lot Name(2)
[2] 2. դոցետաքսել
Lot Name(3)
[3] 3. ֆտորուրացիլ
Lot Name(4)
[4] 4. իրինոտեկան (իրինոտեկանի հիդրոքլորիդի տրիհիդրատ)
Lot Name(5)
[5] 5. պակլիտաքսել
Lot Name(6)
[6] 6. պակլիտաքսել
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
14/06/2018 13:46
Date of Awarding:
17/09/2018 13:22

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE ON OPEN TENDER Հրավեր և հայտարարություն 18_43.zip EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ Հրավեր և հայտարարություն 18_43.zip RU
N/A Հայտարարություն և հրավեր Հրավեր և հայտարարություն 18_43.zip HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3871992_1.xml N/A EN