Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Չափագիտության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ
Title:
Չափագիտության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՉԱԻ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-18 /1 ծածկագրով տպագրոկան աշխատանքների ձեռքբերում
Title (EN):
NATIONAL INSTITUTE of METROLOGY CJSC CHAI-HMA-AShDzB-18/1
Title (RU):
ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ CHAI-HMA-AShDzB-18/1
CfT Id:
ՉԱԻ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-18 /1
CFT Unique ID:
2018/null/6
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Չափագիտության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՉԱԻ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-18 /1 ծածկագրով տպագրոկան աշխատանքների ձեռքբերում
Procurement Type:
Works
Procedure:
Single Source
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
79811100-թվային տպագրության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
18/06/2018 14:00
Deadline for dispatching invitations:
Tenders Opening Date:
18/06/2018 14:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] Վկայականի տպագրություն
Lot Name(2)
[2] Սերտիֆիկատի տպագրություն
Lot Name(3)
[3] Ծանուցագիր տպագրություն
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
14/06/2018 14:19
Date of Awarding:
02/07/2018 12:14

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NATIONAL INSTITUTE of METROLOGY CJSC CHAI-HMA-AShDzB-18/1 Tpagrakan ashxatanqner - ang.doc NATIONAL INSTITUTE of METROLOGY CJSC CHAI-HMA-AShDzB-18/1 EN
N/A ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ CHAI-HMA-AShDzB-18/1 Tpagrakan ashxatanqner - rus.doc ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ CHAI-HMA-AShDzB-18/1 RU
N/A Չափագիտության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՉԱԻ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-18 /1 ծածկագրով տպագրոկան աշխատանքների ձեռքբերում Tpagrakan ashxatanqner.doc Չափագիտության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՉԱԻ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-18 /1 ծածկագրով տպագրոկան աշխատանքների ձեռքբերում HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3872359_1.xml N/A EN