Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՓԲԸ
Title:
ՀՀՌ-ի կարիքների համար էլ.տեխնիկայի ձեռքբերում
Title (EN):
E-technique acquisition
Title (RU):
Приобретение электронной техники
CfT Id:
ՀՀՌ-ԳՀԱՊՁԲ-18/28
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀՌ-ի կարիքների համար էլ.տեխնիկայի ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
30232340-կոմպակտ սկավառակներ (cd) ― թվային բազմակողմանի սկավառակներ (dvd) կարդացող եւ (կամ) ձայնագրող սարքեր
32324900-հեռուստացույցներ
32341250-ձայնային հաճախականությունների ուժեղացուցիչ
39711110-սառնարան-սառցարաններ
39714210-օդորակիչ, 9000 BTU
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
22/06/2018 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
14/06/2018 16:44 - 17/06/2018 11:00
Tenders Opening Date:
22/06/2018 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
7
Lot Name(1)
[1] սառնարան-սառցարաններ
Lot Name(2)
[2] սառնարան-սառցարաններ
Lot Name(3)
[3] հեռուստացույցներ
Lot Name(4)
[4] հեռուստացույցներ
Lot Name(5)
[5] կոմպակտ սկավառակներ (cd) ― թվային բազմակողմանի սկավառակներ (dvd) կարդացող եւ (կամ) ձայնագրող սարքեր
Lot Name(6)
[6] ձայնային հաճախականությունների ուժեղացուցիչ
Lot Name(7)
[7] օդորակիչ, 9000 BTU
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
14/06/2018 17:00
Date of Awarding:
16/07/2018 17:04

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A E-equipment acquisition Minchev_5mln_GH_apranq_E.doc EN
N/A Приобретение электронной техники Minchev_5mln_GH_apranq_E.doc RU
N/A ՀՀՌ-ի կարիքների համար էլ. տեխնիկայի ձեռքբերում Minchev_5mln_GH_apranq_E.doc HY
1 Պայմանագիր պայմանագիր.rar HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3874980_1.xml N/A EN