Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Գավառի քաղաքապետարան
Title:
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Գավառի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մուտքերի դռների, պատուհանների եւ աստիճանավանդակների հիմնանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
The capital repair of the doors, windows and staircases of the entrances of the flats of Gavar town
Title (RU):
Выполнение работ лестничной клетки, входних дверей и окон многоквартирново заселенного здания города Гавар
CfT Id:
ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/8
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Գավառի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մուտքերի դռների, պատուհանների եւ աստիճանավանդակների հիմնանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45211113-շքամուտքերի շինարարական աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
21/06/2018 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
14/06/2018 18:42 - 16/06/2018 12:00
Tenders Opening Date:
21/06/2018 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
14/06/2018 18:58
Date of Awarding:
01/10/2018 17:13

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A The capital repair of the doors, windows and staircases of the entrances of the flats of Gavar town 3_Minchev_5mln_GH-ashxatanq_E.doc The capital repair of the doors, windows and staircases of the entrances of the flats of Gavar town EN
N/A Выполнение работ лестничной клетки, входних дверей и окон многоквартирново заселенного здания города Гавар 3_Minchev_5mln_GH-ashxatanq_E.doc Выполнение работ лестничной клетки, входних дверей и окон многоквартирново заселенного здания города Гавар RU
N/A ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Գավառի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մուտքերի դռների, պատուհանների եւ աստիճանավանդակների հիմնանորոգման աշխատանքներ 3_Minchev_5mln_GH-ashxatanq_E.doc ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի քաղաքապետարանի կարիքների համար Գավառի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մուտքերի դռների, պատուհանների եւ աստիճանավանդակների հիմնանորոգման աշխատանքներ HY
1 Պայմանագիր 11-Պայմանագիր.docx Պայմանագիր HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3875392_1.xml N/A EN