Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Վեդու բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Title:
Վեդու ԲԿ ՓԲԸ-ի կարիքների համար դեղորայքի ձեռքբերում
Title (EN):
Medication acquisition for Vedu BK
Title (RU):
Приобретение лекарств для Веди БК
CfT Id:
ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/26
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Վեդու ԲԿ ՓԲԸ-ի կարիքների համար դեղորայքի ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
33621720-բիսոպրոլոլ c07ab07
33631250-էթանոլ d08ax08, v03ab16, v03az01
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
18/07/2018 16:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
10/07/2018 16:05 - 13/07/2018 16:00
Tenders Opening Date:
18/07/2018 16:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի ֆումարատ) bisoprolol (bisoprolol fumarate) 5մգ, դեղահատ
Lot Name(2)
[2] Էթանոլ ethanol լուծույթ, 96%, 1000մլ ապակե կամ պլաստիկե շշիկ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
10/07/2018 17:15
Date of Awarding:
09/08/2018 16:19

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Medication acquisition Medication acquisition for Vedu BK.docx Medication acquisition for Vedu BK EN
2 Medication acquisition-popox. Medication acquisition for Vedu BK - popox..docx Medication acquisition-popox. EN
N/A Приобретение лекарств для Веди БК Приобретение лекарств для Веди БК.docx Приобретение лекарств для Веди БК RU
3 Приобретение лекарств-popox. Приобретение лекарств для Веди БК-popox..docx Приобретение лекарств-popox. RU
1 Հրավեր (փոփոխություն) Hraver 18-26-popox..doc ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի Հրավեր (փոփոխություն) HY
N/A Վեդու ԲԿ ՓԲԸ-ի կարիքների համար դեղորայքի ձեռքբերում Hraver 18-26.doc Վեդու ԲԿ ՓԲԸ-ի կարիքների համար դեղորայքի ձեռքբերում HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3957277_1.xml N/A EN