Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Title:
ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար վառելիքի ձեռք բերում ՀՀ ԿԱ Ո ՀԲՄԱՊՁԲ-2018-ՎԱՌ-3-ՊՊԳՎ/ՃՈ/Բ
Title (EN):
For needs of POLICE RA buy petrol
Title (RU):
Для нужд ПОЛИЦИИ РА закупка бензина
CfT Id:
ՀՀ ԿԱ Ո ՀԲՄԱՊՁԲ-2018-ՎԱՌ-3-ՊՊԳՎ/ՃՈ/Բ
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար վառելիքի ձեռք բերում ՀՀ ԿԱ Ո ՀԲՄԱՊՁԲ-2018-ՎԱՌ-3-ՊՊԳՎ/ՃՈ/Բ
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
09132200-բենզին, ռեգուլյար
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
27/07/2018 17:30
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
11/07/2018 16:27 - 22/07/2018 17:30
Tenders Opening Date:
27/07/2018 17:30
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
11/07/2018 17:05
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A For needs of POLICE RA buy petrol անգլերեն.docx EN
N/A Для нужд ПОЛИЦИИ РА закупка бензина ռուսերեն.docx RU
N/A ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար վառելիքի ձեռք բերում ՀՀ ԿԱ Ո ՀԲՄԱՊՁԲ-2018-ՎԱՌ-3-ՊՊԳՎ/ՃՈ/Բ ՀԲՄ բենզին (2).docx HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3962171_1.xml N/A EN