Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ
Title:
Վ․ Ա․ ՖԱՆԱՐՋՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/47
Title (EN):
NOTICE ON PRICE QUOTATION UAK-GHAPDzB-18/47
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК UAK-GHAPDzB-18/47
CfT Id:
ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/47
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Վ․ Ա․ ՖԱՆԱՐՋՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/47
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
35111100-հակահրդեհային սարքեր
35111130-կրակմարիչներ
35111160-հրդեհի դեպքում էվակուցիայի համար նախատեսված սարքեր
35111180-հրդեհի մարման ձեռքի գործիքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
19/07/2018 16:45
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
12/07/2018 16:51 - 14/07/2018 16:45
Tenders Opening Date:
19/07/2018 16:45
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
[1] 1․ Կրակմարիչ ОП 5
Lot Name(2)
[2] 2․ Հրշեջ վահան
Lot Name(3)
[3] 3․ Հրշեջ փողրակ
Lot Name(4)
[4] 4․ Տարհանման ուղեցույց
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
12/07/2018 17:29
Date of Awarding:
27/08/2018 13:59

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE ON PRICE QUOTATION 18_47_ԳՀ--.zip EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 18_47_ԳՀ--.zip RU
N/A Հրավեր և հայտարարություն 18_47_ԳՀ--.zip HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3965749_1.xml N/A EN