Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/85 ԵՄ-ն Երևանի համար. Արևային համայնք» ծրագրի իրականացման ուղղությամբ Երևան քաղաքում բազմաբնակարան շենքերի տանիքների տեխնիկական վիճակի և դրանց վրա ՖՎ կայանի հավելյան բեռ տեղադրելու հնարավորության մասին ուսումնասիրության և գնահատման աշխատ
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об открытой процедуре по приобретение работ для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/85
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ԵՄ-ն Երևանի համար. Արևային համայնք» ծրագրի իրականացման ուղղությամբ Երևան քաղաքում բազմաբնակարան շենքերի տանիքների տեխնիկական վիճակի և դրանց վրա ՖՎ կայանի հավելյան բեռ տեղադրելու հնարավորության մասին ուսումնասիրության և գնահատման աշխատանքներ աշխատանքների ձեռքբերում
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71331500-տեխնիկական ուսումնասիրություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
05/11/2018 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
24/09/2018 16:53 - 31/10/2018 11:00
Tenders Opening Date:
05/11/2018 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
24/09/2018 17:30
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Announcement on procurement of Providing works for the needs of the Yerevan municipality eng..docx EN
N/A Объявление об открытой процедуре по приобретение работ для нужд Мэрии г. Еревана рус..docx RU
N/A Հրավեր HRAVER.docx HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4094923_1.xml N/A EN