Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն ՓԲԸ
Title:
«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/55 ծածկագրով զգեստապահարանների ձեռքբերում
Title (EN):
Acquisition of wardrobe under the code ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/55 for Yerevan TPP CJSC needs
Title (RU):
Приобретение гардероба по кодом ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/55 для нужд Ереванской ТЭС
CfT Id:
ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/55
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/55 ծածկագրով զգեստապահարանների ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
39141260-զգեստապահարաններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
17/10/2018 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
10/10/2018 21:16 - 12/10/2018 11:00
Tenders Opening Date:
17/10/2018 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
10/10/2018 21:33
Date of Awarding:
15/11/2018 12:02

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Announcement Hraver 18-55.docx Acquisition of wardrobe under the code ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/55 for Yerevan TPP CJSC needs EN
N/A Объявление Hraver 18-55.docx Приобретение гардероба по кодом ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/55 для нужд Ереванской ТЭС RU
N/A Հրավեր Hraver 18-55.docx «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/55 ծածկագրով զգեստապահարանների ձեռքբերում HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4116089_1.xml N/A EN