Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկ
Title:
Հակահրդեհային պարագաների մատակարարման մրցույթի հրավեր
Title (EN):
Тender for the provision of fire-fighting equipmentsupplies
Title (RU):
Тендер для доставки противопажарных средств
CfT Id:
ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/27
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
32231700-ռացիաներ
35811270-հակագազներ
42121150-պոմպեր
43321170-հավաքովի սարքեր
44161130-ջրատար խողովակաշարեր
44163170-ռետինե խողովակ
44482110-հակահրդեհային խողովակներ
44611250-ջրի ռեզերվուարներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
31/05/2019 14:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
24/05/2019 19:17 - 26/05/2019 14:00
Tenders Opening Date:
31/05/2019 14:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
9
Lot Name(1)
Ռացիաներ
Lot Name(2)
Հակագազներ
Lot Name(3)
Պոմպեր
Lot Name(4)
Ջրի հավաքովի տարա
Lot Name(5)
Ջրատար խողովակաշարեր
Lot Name(6)
Ջրատար խողովակաշարեր
Lot Name(7)
Ռետինե փողրակ
Lot Name(8)
Հակահրդեհային խողովկաներ
Lot Name(9)
Ջրի ռեզերվուարներ
Tenders For Lots:
All Lots
Date of Publication/Invitation :
24/05/2019 19:37
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О запросе котировок товаров менее 5 млн. драмов электронный.docx RU
N/A Тender for the provision of fire-fighting equipmentsupplies 3-NOTICE-19-27.docx EN
N/A Հակահրդեհայինպարագաներիմատակարարման մրցույթի հրավեր CNF 3-2003.dot HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4877376_1.xml N/A EN