Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/126 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ` Երևան քաղաքում ոռոգման ցանցերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր
Title (EN):
Announcement on purchase of technical supervision (procedure code EQ-GHTsDzB-19/126) for needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запроса цен (под кодом EQ-GHTsDzB-19/126) предоставление услуг по техническому надзору для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/126
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ` Երևան քաղաքում ոռոգման ցանցերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
09/07/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
26/06/2019 17:46 - 04/07/2019 11:00
Tenders Opening Date:
09/07/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի Նուբարաշենի 11-րդ փողոցում ոռոգման ցանցերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Նանսենի փողոցում ոռոգման ցանցերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(3)
[3] Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Գ. Նժդեհի փողոցում ոռոգման ցանցերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
26/06/2019 18:25
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hay ang.docx EN
N/A ПРИГЛАШЕНИЕ О запросе котировок_услуги_более 10 млн. драмов_электронный (1).docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5012448_1.xml N/A EN