Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/137 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար օդորակիչի ձեռքբեման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing goods for the needs of the Yerevan municipality /EQ-GHAPDzB-19/137/
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение товаров для нужд Мэрии г. Еревана /EQ-GHAPDzB-19/137/
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/137
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար օդորակիչի ձեռքբեման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
39714220-օդորակիչ,12000 BTU
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
05/07/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
27/06/2019 11:05 - 30/06/2019 10:00
Tenders Opening Date:
05/07/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
27/06/2019 11:25
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE haytararutyun eng.doc EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О запросе котировок товаров менее 10 млн. драмов электронный - Copy - Copy - Copy.docx RU
N/A Հրավեր Minchev_10mln_GH_apranq_E 19-137.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5014205_1.xml N/A EN