Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ՀԲՄԾՁԲ-19/6 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Մարգարյան փողոցի զբոսայգու ջրավազանի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on purchase of technical supervision (procedure code EQ-HBmTsDzB-19/6) for needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запроса цен (под кодом EQ-HBmTsDzB-19/6) предоставление услуг по техническому надзору для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ՀԲՄԾՁԲ-19/6
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Մարգարյան փողոցի զբոսայգու ջրավազանի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
21/08/2019 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
06/08/2019 11:11 - 16/08/2019 12:00
Tenders Opening Date:
21/08/2019 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
06/08/2019 11:39
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 19-6_фонтан.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 19-6.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5139296_1.xml N/A EN