Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ
Title:
19/29 Էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգման և կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում
Title (EN):
Repair and construction of power transmission lines
Title (RU):
Выполнение строительных и ремонтных работ линий электропередач
CfT Id:
ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/29
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
19/29 Էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգման և կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45231136-օժանդակ աշխատանքներ հոսանքագծերի համար
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
10/09/2019 17:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
03/09/2019 16:11 - 05/09/2019 17:00
Tenders Opening Date:
10/09/2019 17:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] օժանդակ աշխատանքներ հոսանքագծերի համար /ԱԱպարանի հեռուստակայանը սնող 10 կՎ էլ. էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերանորոգման/
Lot Name(2)
[2] օժանդակ աշխատանքներ հոսանքագծերի համար /Սևանի հեռուստակայանը սնող 10 կՎ էլ. էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերանորոգման/
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
03/09/2019 17:46
Date of Awarding:
25/09/2019 15:43

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE NOTICE.doc EN
N/A Приглашение Приглашение 19_29.rar RU
N/A Հրավեր Hraver 19_29.rar HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5209646_1.xml N/A EN