Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ
Title:
Շինանյութերի ձեռքբերում
Title (EN):
Acquisition of Building Materials:
Title (RU):
Приобретение строительных материалов:
CfT Id:
ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/30
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Շինանյութերի ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
31221260-միացման սեղմակների տուփեր
31331193-էլեկտրական մալուխ` ՊՎՍ
31341200-մեկուսացված մալուխների միացուցիչներ
44111200-ցեմենտ
44111400-կախովի առաստաղ
44141100-էլեկտրական լարերի խողովակներ
44163220-խողովակների միացնող կցորդիչ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
16/09/2019 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
06/09/2019 17:09 - 11/09/2019 12:00
Tenders Opening Date:
16/09/2019 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
7
Lot Name(1)
[1] ցեմենտ
Lot Name(2)
[2] կախովի առաստաղ
Lot Name(3)
[3] էլեկտրական լարերի խողովակներ
Lot Name(4)
[4] խողովակների միացնող կցորդիչ
Lot Name(5)
[5] մեկուսացված մալուխների միացուցիչներ
Lot Name(6)
[6] էլեկտրական մալուխ` ՊՎՍ
Lot Name(7)
[7] միացման սեղմակների տուփեր
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
06/09/2019 17:32
Date of Awarding:
18/10/2019 12:57

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE NOTICE 19_30+.docx EN
N/A Приглашение Приглашение 19_30+.docx RU
N/A Հրավեր Hraver 19_30 +.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5219114_1.xml N/A EN