Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/200 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հանդերձանքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on purchase of uniform (procedure code EQ-GHAPDzB-19/200) for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ-GHAPDzB-19/200 по приобретение одежды для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/200
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հանդերձանքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
18211400-քամուց պաշտպանող բաճկոններ
18811230-կիսաճտքավոր կոշիկներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
08/10/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
01/10/2019 11:09 - 03/10/2019 11:00
Tenders Opening Date:
08/10/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
[1] Ձմեռային կիսաճտքավոր կոշիկ /7-12 տարեկան տղա/
Lot Name(2)
[2] Ձմեռային կիսաճտքավոր կոշիկ /7-12 տարեկան աղջիկ/
Lot Name(3)
[3] Ձմեռային բաճկոն /7-12 տարեկան տղա
Lot Name(4)
[4] Ձմեռային բաճկոն /7-12 տարեկան աղջիկ/
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
01/10/2019 11:43
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE haytararutyun eng.doc EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 19-200.docx RU
N/A Հրավեր Minchev_10mln_GH_apranq_E 19-200.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5275744_1.xml N/A EN