Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/212 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգիչների և տպիչների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing goods for the needs of the Yerevan municipality /EQ-GHAPDzB-19/212/
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение товаров для нужд Мэрии г. Еревана /EQ-GHAPDzB-19/212/
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/212
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգիչների և տպիչների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
30211220-սեղանի համակարգիչներ
30239170-բազմաֆունկցիոնալ սարք` լազերային
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
30/10/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
21/10/2019 14:02 - 25/10/2019 11:00
Tenders Opening Date:
30/10/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] սեղանի համակարգիչներ
Lot Name(2)
[2] բազմաֆունկցիոնալ սարք` լազերային
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
21/10/2019 14:23
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE haytararutyun eng.doc EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 19-212.docx RU
N/A Հրավեր Minchev_10mln_GH_apranq_E 19-212.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5325194_1.xml N/A EN