Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/201 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Բագրատունյաց փողոցի հ.47 շենքի ճակատի սվաղի իրականացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing services for needs of the Yerevan municipality / EQ-GHTsDzB-19/201/
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана / EQ-GHTsDzB-19/201/
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/201
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Բագրատունյաց փողոցի հ.47 շենքի ճակատի սվաղի իրականացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
30/10/2019 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
22/10/2019 14:51 - 25/10/2019 12:00
Tenders Opening Date:
30/10/2019 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
22/10/2019 14:59
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hay ang.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О запросе котировок_услуги_более 10 млн. драмов_электронный_штукатурных работ на фасаде здания № 47 ул. Багратвуняц.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 19-201.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5330060_1.xml N/A EN