Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/204 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասեյնակային ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing goods for the needs of the Yerevan municipality /EQ-GHAPDzB-19/204/
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение товаров для нужд Мэрии г. Еревана /EQ-GHAPDzB-19/204/
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/204
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասեյնակային ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
30193100-գրենական պիտույքների դասավորման համար նախատեսված, սեղանի դարակի մեջ տեղադրվող հարմարանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
05/11/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
28/10/2019 15:59 - 31/10/2019 11:00
Tenders Opening Date:
05/11/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] Գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր-1
Lot Name(2)
[2] Գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր-2
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
28/10/2019 16:26
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE haytararutyun eng.doc EN
N/A NOTICE ПРИГЛАШЕНИЕ 19-204.docx RU
N/A Հրավեր Minchev_10mln_GH_apranq_E 19-204.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5351402_1.xml N/A EN