Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/7 ծածկագրով Երևան քաղաքի «Հաղթանակ» զբոսայգու հարավային հատվածի և իրեն կից տարածքներում (Սարալանջ) անտառապաշտպանիչ գոտու ստեղծման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Title (EN):
Announcement of open tender of Providing technical supervision services for needs of the Yerevan municipality.
Title (RU):
Приглашение открытого конкурса по приобретению услуг поставки технического надзора по приобретению работ по созданию лесозащитной зоны южного участка парка Победы и прилегающих территорий (Сараландж) для нужд Мэрии г. Еревана.
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/7
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/7 ծածկագրով Երևան քաղաքի «Հաղթանակ» զբոսայգու հարավային հատվածի և իրեն կից տարածքներում (Սարալանջ) անտառապաշտպանիչ գոտու ստեղծման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
13/01/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
03/12/2019 16:56 - 08/01/2020 11:00
Tenders Opening Date:
13/01/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(3)
[3] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
03/12/2019 17:13
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hraver-eng-20-7.doc EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Эл.-процедура_услуги-20-7.docx RU
N/A Հրավեր Carayutyun_20-7.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5502605_1.xml N/A EN