Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/9 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի փողոցներում բետոնե արգելապատնեշների տեղադրման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing services for needs of the Yerevan municipality / EQ-BMTsDzB-20/9/
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана / EQ-BMTsDzB-20/9/
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/9
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի փողոցներում բետոնե արգելապատնեշների տեղադրման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
03/02/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
12/12/2019 13:02 - 29/01/2020 11:00
Tenders Opening Date:
03/02/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
12/12/2019 14:12
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hay ang.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Эл.-процедура_услуги-20-9.docx RU
N/A Հրավեր հրավեր տեխ. 20-9.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5547257_1.xml N/A EN