Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/69 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ավտոտրանսպորտի վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/69 Объявление и приглашение на покупку услуг аренд транспортных средств для нужд мэрии Еревана
Title (RU):
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/69 Announcement and Invitation for Purchase of Car Rental Services for Needs Yerevan Municipality
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/69
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ավտոտրանսպորտի վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
60171100-ուղ―որափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալություն` վարորդի հետ միասին
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
18/02/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
10/02/2020 12:58 - 13/02/2020 10:00
Tenders Opening Date:
18/02/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
5
Lot Name(1)
[1] ուղ―որափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալություն` վարորդի հետ միասին
Lot Name(2)
[2] ուղ―որափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալություն` վարորդի հետ միասին
Lot Name(3)
[3] ուղ―որափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալություն` վարորդի հետ միասին
Lot Name(4)
[4] ուղ―որափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալություն` վարորդի հետ միասին
Lot Name(5)
[5] ուղ―որափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալություն` վարորդի հետ միասին
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
10/02/2020 13:06
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE engl.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Электронная-процедура_аренда транспортных средств.docx RU
N/A Հրավեր Carayutyun_elektronayin20-69.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5771589_1.xml N/A EN