Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/46 Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի կարիքների համար ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/46 Announcement and Invitation for Car Repair Services for the Needs of Ajapnyak District of Yerevan
Title (RU):
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/46 Объявление и приглашение на автосервис для нужд Ачапнякского административного района Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/46
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի կարիքների համար ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
50111170-ավտոմեքենաների պահպանման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
21/02/2020 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
12/02/2020 10:16 - 16/02/2020 12:00
Tenders Opening Date:
21/02/2020 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] ավտոմեքենաների պահպանման ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] ավտոմեքենաների պահպանման ծառայություններ
Lot Name(3)
[3] ավտոմեքենաների պահպանման ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
12/02/2020 10:31
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE engl.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Электронная-процедура_ремонт транспортных средств 2046.docx RU
N/A Ծավալաթերթ ավտոմեքենա.xlsx HY
N/A Հրավեր Carayutyun_elektronayin20-46.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5781175_1.xml N/A EN