Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/74 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ավտոբուսների վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing services for needs of the Yerevan municipality / EQ-GHTsDzB-20/74/
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана / EQ-GHTsDzB-20/74/
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/74
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ավտոբուսների վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
60171200-քաղաքային ― միջքաղաքային նշանակության ավտոբուսների վարձակալություն ` վարորդի հետ միասին
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
27/02/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
19/02/2020 17:16 - 22/02/2020 11:00
Tenders Opening Date:
27/02/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
[1] Համայնքային միջոցառումների ժամանակ տեղափոխում և հետ վերադարձ Երևան քաղաքում
Lot Name(2)
[2] Համայնքային միջոցառումների ժամանակ տեղափոխում և հետ վերադարձ ՀՀ և Արցախի Հանրապետության տարածքներում
Lot Name(3)
[3] Զորակոչիկներին և զինապարտներին տեղափոխում և հետ վերադարձ Երևան քաղաքում
Lot Name(4)
[4] Զորակոչիկներին և զինապարտներին տեղափոխում և հետ վերադարձ ՀՀ և Արցախի Հանրապետության տարածքներում
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
20/02/2020 10:25
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hay ang.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Rus 20-74.docx RU
N/A Հրավեր հրավեր 20-74.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5819202_1.xml N/A EN