Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/75 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային կահույքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing goods for the needs of the Yerevan municipality /EQ-GHAPDzB-20/75/
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение товаров для нужд Мэрии г. Еревана /EQ-GHAPDzB-20/75/
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/75
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային կահույքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
39111180-աթոռ` գրասենյակային, մետաղյա կարկասով
39111220-բազկաթոռ` ղեկավարի
39121100-գրասեղաններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
06/03/2020 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
27/02/2020 15:24 - 01/03/2020 12:00
Tenders Opening Date:
06/03/2020 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] աթոռ` գրասենյակային
Lot Name(2)
[2] բազկաթոռ` ղեկավարի
Lot Name(3)
[3] գրասեղաններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
27/02/2020 16:09
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE haytararutyun eng.doc EN
2 ОБЪЯВЛЕНИЕ Электронная-процедура_Поставка Хоз.товаров.docx RU
1 Հրավեր hհրավեր Apranq_elektronayin.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5864410_1.xml N/A EN