Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/66 ծածկագրով Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի պատուհանների, տանիքի և ապաստարանի նորոգման աշխատանքների որակի տեխ. հսկողության ծառայությունների ձեռքբերմա հրավեր
Title (EN):
The announcement and invitation on the open tender of technical supervision (procedure code EQ- BMTsDzB-20/66 for needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Обьявление об открытой конкурсе (под кодом EQ- BMTsDzB-20/66) предоставление услуг по техническому надзору для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/66
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի պատուհանների, տանիքի և ապաստարանի նորոգման աշխատանքների որակի տեխ. հսկողության ծառայությունների ձեռքբերմա հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
30/04/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
17/03/2020 10:43 - 25/04/2020 10:00
Tenders Opening Date:
30/04/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի պատուհանների վերանորագման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի ապաստարանի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(3)
[3] Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի տանիքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
17/03/2020 10:50
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ПРИГЛАШЕНИЕ Эл.-процедура_услуги-20-66.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 20-66.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5947753_1.xml N/A EN