Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` սոցիալապես անապահովներին աջակցելու նպատակով միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերմա հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing services for needs of the Yerevan municipality / EQ-GHTsDzB-20/108/
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана / EQ-GHTsDzB-20/108/
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` սոցիալապես անապահովներին աջակցելու նպատակով միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերմա հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
79951100-միջոցառումների հետ կապված ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
06/04/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
26/03/2020 20:48 - 01/04/2020 11:00
Tenders Opening Date:
06/04/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
10
Lot Name(1)
[1] Ընտանիքի օր
Lot Name(2)
[2] Բուժաշխատողի օր
Lot Name(3)
[3] Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով ընտանիքների 7-15 տարեկան երեխաների ամառային հանգիստի կազմակերպում
Lot Name(4)
[4] Գառնի-Գեղարդ
Lot Name(5)
[5] Սեպտեմբերի 21
Lot Name(6)
[6] Սոցիալական աշխատողի օր
Lot Name(7)
[7] Այցելություն Ռոբերտ Աբաջյանի ընտանիքին
Lot Name(8)
[8] Հաշմանդամների միջազգային օր
Lot Name(9)
[9] Այցելություն Հայկ Թորոյանի ընտանիքին
Lot Name(10)
[10] Ամանորի ճաշկերույթ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
26/03/2020 21:18
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hay ang.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ рус.docx RU
N/A հայերեն հրավեր 20-108.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5989274_1.xml N/A EN