Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/143Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Քանաքեռ ՀԷԿ զբոսայգու բարեկարգման և Մ. Սարյանի անվան պուրակի վերականգնման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing services for needs of the Yerevan municipality /EQ-GHTsDzB-20/143/
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана / EQ-GHTsDzB-20/143/
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/143
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Քանաքեռ ՀԷԿ զբոսայգու բարեկարգման և Մ. Սարյանի անվան պուրակի վերականգնման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
04/06/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
27/05/2020 13:21 - 30/05/2020 11:00
Tenders Opening Date:
04/06/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] Երևան քաղաքի Քանաքեռ ՀԵԿ զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններր
Lot Name(2)
[2] Երևան քաղաքի Մ. Սարյանի անվան պուրակի վերականգնման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
27/05/2020 14:34
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Эл.-процедура_услуги-.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 20 143.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6171873_1.xml N/A EN