Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Եղեգնաձորի քաղաքապետարան
Title:
ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
Title (EN):
Invitation
Title (RU):
Приглашение
CfT Id:
ՎՁՄ-ԵՀ-ՀՄԱԱՊՁԲ-20/ՋԽ
CFT Unique ID:
2020/null/4
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Single Source
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
44161250-ջրերի հեռացման խողովակներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
09/07/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Tenders Opening Date:
09/07/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
06/07/2020 09:39
Date of Awarding:
17/07/2020 10:10

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Yeghegnadzor municipality Документ Microsoft Office Word.docx EN
N/A Заказчик - Ехегнадзорская Мэрия rus.docx RU
N/A ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ Apranq_elektronayin.doc ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6281969_1.xml N/A EN