Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Կապանի համայնքապետարան
Title:
Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն
Title (EN):
NOTICE ON PRICE QUOTATION
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
CfT Id:
ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-20/2
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
21/07/2020 12:30
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
06/07/2020 12:26 - 16/07/2020 12:30
Tenders Opening Date:
21/07/2020 12:30
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
5
Lot Name(1)
[1] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(3)
[3] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(4)
[4] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(5)
[5] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
06/07/2020 20:30
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A ANNOUNCEMENT engl.docx EN
1 paymanagir IMG_0001 (41).pdf HY
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ carayutyunchanaparh. rus.docx RU
N/A Смета cavalatert rus.rar RU
N/A Ծավալաթերթ cavalatert mrcutayin.rar HY
N/A Հրավեր Carayutyun_elektronayin chanaparh.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6284199_1.xml N/A EN