Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան հիմնադրամ
Title:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
Title (EN):
NOTICE ON PRICE QUOTATION Code of the price quotation NPUA-GHAPDzB-20/17
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК Код запроса котировок НПУА-GHAPDzB-20/17
CfT Id:
ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/17
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
33151150-ինկուբատորներ
34721510-անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
35121290-տվիչներ
38411600-ph չափիչներ
38421160-չափման ― հսկողության սարքեր
38431180-ծխի վերլուծիչ սարքավորումներ
38511110-էլեկտրոնային մանրադիտակներ
38551200-էլեկտրոնային չափման սարքեր
38561120-պտուտաչափեր
38591200-քիմիական լաբորատորիայում կիրառվող սարքեր
39714100-օդափոխիչներ
39721500-էլեկտրական տաքացուցիչ` ջերմային կարգավորիչով, 1.2 Կվտ (տեն)
42121150-պոմպեր
42121460-օդի ճնշակներ (կոմպրեսորներ)
42131130-ջերմաստիճանի կարգավորիչներ
42141210-ատամնավոր փոխանցիչների մասեր
42611100-հատուկ կիրառման հաստոցներ
42631150-մամլիչներ
42651200-ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիքներ
42921180-կշեռքներ
42931100-լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ ― պարագաներ
42941150-ուլտրաձայնային վաննաներ
42961100-կառավարման ― հսկման համակարգ
42991100-կազմարարական սարքեր
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
16/07/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
06/07/2020 17:41 - 11/07/2020 10:00
Tenders Opening Date:
16/07/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
82
Lot Name(1)
[1] ինկուբատորներ
Lot Name(2)
[2] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(3)
[3] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(4)
[4] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(5)
[5] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(6)
[6] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(7)
[7] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(8)
[8] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(9)
[9] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(10)
[10] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(11)
[11] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(12)
[12] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(13)
[13] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(14)
[14] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(15)
[15] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(16)
[16] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(17)
[17] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(18)
[18] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(19)
[19] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(20)
[20] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(21)
[21] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(22)
[22] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(23)
[23] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(24)
[24] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(25)
[25] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(26)
[26] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(27)
[27] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(28)
[28] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(29)
[29] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(30)
[30] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(31)
[31] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(32)
[32] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(33)
[33] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(34)
[34] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(35)
[35] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(36)
[36] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(37)
[37] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(38)
[38] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(39)
[39] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(40)
[40] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(41)
[41] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(42)
[42] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(43)
[43] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(44)
[44] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(45)
[45] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(46)
[46] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(47)
[47] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(48)
[48] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(49)
[49] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(50)
[50] անօդաչու թռչող սարքերի մասեր
Lot Name(51)
[51] տվիչներ
Lot Name(52)
[52] ph չափիչներ
Lot Name(53)
[53] չափման ― հսկողության սարքեր
Lot Name(54)
[54] չափման ― հսկողության սարքեր
Lot Name(55)
[55] չափման ― հսկողության սարքեր
Lot Name(56)
[56] չափման ― հսկողության սարքեր
Lot Name(57)
[57] չափման ― հսկողության սարքեր
Lot Name(58)
[58] ծխի վերլուծիչ սարքավորումներ
Lot Name(59)
[59] էլեկտրոնային մանրադիտակներ
Lot Name(60)
[60] էլեկտրոնային մանրադիտակներ
Lot Name(61)
[61] էլեկտրոնային մանրադիտակներ
Lot Name(62)
[62] էլեկտրոնային չափման սարքեր
Lot Name(63)
[63] պտուտաչափեր
Lot Name(64)
[64] քիմիական լաբորատորիայում կիրառվող սարքեր
Lot Name(65)
[65] քիմիական լաբորատորիայում կիրառվող սարքեր
Lot Name(66)
[66] քիմիական լաբորատորիայում կիրառվող սարքեր
Lot Name(67)
[67] օդափոխիչներ
Lot Name(68)
[68] էլեկտրական տաքացուցիչ` ջերմային կարգավորիչով
Lot Name(69)
[69] պոմպեր
Lot Name(70)
[70] օդի ճնշակներ (կոմպրեսորներ)
Lot Name(71)
[71] ջերմաստիճանի կարգավորիչներ
Lot Name(72)
[72] ատամնավոր փոխանցիչների մասեր
Lot Name(73)
[73] ատամնավոր փոխանցիչների մասեր
Lot Name(74)
[74] հատուկ կիրառման հաստոցներ
Lot Name(75)
[75] մամլիչներ
Lot Name(76)
[76] ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիքներ
Lot Name(77)
[77] կշեռքներ
Lot Name(78)
[78] լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ ― պարագաներ
Lot Name(79)
[79] ուլտրաձայնային վաննաներ
Lot Name(80)
[80] կառավարման ― հսկման համակարգ
Lot Name(81)
[81] կազմարարական սարքեր
Lot Name(82)
[82] կազմարարական սարքեր
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
06/07/2020 16:58
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE ON PRICE QUOTATION Code of the price quotation NPUA-GHAPDzB-20/17 E_Eng 20-17.docx NOTICE ON PRICE QUOTATION Code of the price quotation NPUA-GHAPDzB-20/17 EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК Код запроса котировок НПУА-GHAPDzB-20/17 Ռուսերեն 20-17.docx ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК Код запроса котировок НПУА-GHAPDzB-20/17 RU
7 Անգլերեն հայտարարություն փոփոխված 09.07.20թ E_Eng 20-17 09.07.20.docx Անգլերեն հայտարարություն փոփոխված 09.07.20թ EN
N/A ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ Հրավեր Սարքեր.doc ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ HY
1 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՀՐԱՎԵՐ Հրավեր Սարքեր փոփխված.doc ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՀՐԱՎԵՐ HY
2 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՀՐԱՎԵՐ (Վերջնական տարբերակ) Հրավեր Սարքեր փոփխված.doc ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՀՐԱՎԵՐ (Վերջնական տարբերակ) HY
5 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՀՐԱՎԵՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/17 09.07.2020 Հրավեր Սարքեր փոփխված 09.07.2020 (Repaired).doc ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՀՐԱՎԵՐ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/17 09.07.2020 HY
6 Հրավեր ռուսերեն փոփոխված 09.07.20թ Ռուսերեն 20-17փոփոխված 09.07.20.docx Հրավեր ռուսերեն փոփոխված 09.07.20թ RU
3 Հրավեր փոփոխված ռուսերեն Ռուսերեն 20-17փոփոխված.docx Հրավեր փոփոխված ռուսերեն RU
4 Փոփոխման հայտարարություն Popoxman hayt sarqer.doc Փոփոխման հայտարարություն HY