Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ
Title:
Վ․Ա․ ՖԱՆԱՐՋՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ ՈւԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/75
Title (EN):
Medical Supplies - 20/75
Title (RU):
Медикаменты - 20/75
CfT Id:
ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/75
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
31512210-մետաղյա հալոգենային լամպ 150Վտ
31521510-վիրահատարանի լամպեր
33141182-վիրափողեր (դրենաժներ)
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
17/08/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
06/07/2020 17:44 - 12/08/2020 10:00
Tenders Opening Date:
17/08/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
6
Lot Name(1)
[1] թորակալ դրենաժ
Lot Name(2)
[2] թորակալ դրենաժ
Lot Name(3)
[3] թորակալ դրենաժ
Lot Name(4)
[4] թորակալ դրենաժ
Lot Name(5)
[5] Լամպ
Lot Name(6)
[6] վիրահատարանի լամպեր
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
06/07/2020 17:58
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A invitation notice en.docx EN
N/A приглашение Товры электронная.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6286391_1.xml N/A EN