Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Կապանի համայնքապետարան
Title:
Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար մանկապարտեզների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն
Title (EN):
NOTICE ON PRICE QUOTATION
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
CfT Id:
ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար մանկապարտեզների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45211228-շինարարական աշխատանքներ մանկապարտեզների համար
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
17/08/2020 09:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
07/07/2020 16:46 - 12/08/2020 09:00
Tenders Opening Date:
17/08/2020 09:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] շինարարական աշխատանքներ մանկապարտեզների համար
Lot Name(2)
[2] շինարարական աշխատանքներ մանկապարտեզների համար
Lot Name(3)
[3] շինարարական աշխատանքներ մանկապարտեզների համար
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
07/07/2020 17:40
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE ON PRICE QUOTATION 1engl nuh.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК Ashxatanq_elektronayin nuh, rus.docx RU
N/A Ծավալաթերթ-նախահաշիվ mankaprtez cavalatert.rar Հայերեն, ռուսերեն HY
N/A Հրավեր Ashxatanq_elektronayin nuh.doc HY
N/A Նախագիծ Davit_Beck_nakhagits.PDF HY
N/A Նախագիծ թիվ 8 tiv 8 nuh_nakhagits_compressed.pdf HY
N/A Նախագիծ Վարդավանք Vardavanq_nakhagits.PDF HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6290318_1.xml N/A EN