Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Title:
ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար գլոբալ ցանցի ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ Ո ԲՄԾՁԲ-2021-ՊՊԳՎ/ԳԼՈԲԱԼ-1
Title (EN):
For needs of Police RA supply services
Title (RU):
Для нужд Полиции РА закупка услуг
CfT Id:
ՀՀ Ո ԲՄԾՁԲ-2021-ՊՊԳՎ/ԳԼՈԲԱԼ-1
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար գլոբալ ցանցի ծառայությունների ձեռքբերման
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
32431100-գլոբալ ցանց
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
10/11/2020 10:30
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
30/09/2020 15:48 - 05/11/2020 10:30
Tenders Opening Date:
10/11/2020 10:30
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
30/09/2020 15:53
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A For needs of Police RA supply services Հրավեր հայ 1.docx EN
N/A Для нужд Полиции РА закупка услуг hraver rus 1.docx RU
N/A ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար գլոբալ ցանցի ծառայությունների ձեռքբերման Հրավեր հայ 1.docx HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6543269_1.xml N/A EN