Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Արևային համայնք ծրագրի իրականացման նպատակով հանրային իրազեկման փորձագետի ծառայության ձեռքբերում ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/261
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing services for needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/261
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
հանրային իրազեկման փորձագետի ծառայության ձեռքբերում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71311300-էներգետիկ արդյունավետության հետ կապված խորհրդատվական ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
04/11/2020 15:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
27/10/2020 10:52 - 30/10/2020 15:00
Tenders Opening Date:
04/11/2020 15:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
28/10/2020 11:49
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Announcement on procurement of Providing services for needs of the Yerevan municipality ang. 20-261.docx EN
N/A Объявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана ПРИГЛАШЕНИЕ 20-261.docx RU
N/A Հրավեր ՀՐԱՎԵՐ 20-261.docx HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6600483_1.xml N/A EN